פעילות ODT לגיבוש קבוצתי

פעילות ODT לגיבוש קבוצתי


מגוון תחנות לגיבוש קבוצתי
בהדרכת מדריכים מקצועיים