עמדת מכוניות ספורט על שלט

עמדת מכוניות ספורט על שלט


משחק קבוצתי ותחרותי של מכוניות מירוץ המופעלות בשלט רחוק

ומשחק דיג של מכוניות מירוץ
באמצעות חכות מיוחדות